Gymnopus fuscopurpureus (Pers.: Fr.) Antonin, Halling & Noordel.

Foto