Hohenbuehelia petaloides (Bull.: Fr.) Schulzer

Foto