Roridomyces roridus (Fr.) Rexer
Sporen in Kongo (Abwurf)

Foto