Cortinarius infractus (Pers.: Fr.) Fr.
Lamellenschneide in KOH