Entoloma venosum Gillet, Nadelwald-Rötling
HDS, Radialschnitt in KOH